Hikayemiz / Our story

2019 Yılında tanıştığımız Kültür İçin Alan ile geçekleştirdiğimiz Her Çocuk Sanatçıdır adlı projesi ile 2020 yılındaki proje dönemi için yaptığımız Sanat Kazandırır projemiz de kabul edildi. Gaziantep ilinde uygulanacak projelerden biri olarak, sokaklarda/duvarlarda yer alan kötü söylemleri muraller ile kapatıp, bulunduğu yerde olumlu bir hava yaratacak sanatsal ürün ortaya koymak hedefindeyiz. Kültür İçin Alan ile Gaziantep’te bir “sokak sanatı hattı” oluşturma hedefinin ikinci ayağını oluşturmaya başlayacağız.

After meeting Spaces Of Culture in 2019 with our project titled “Every child is an artist” , we applied for 2020 and our project titled Art Wins in 2020 was also accepted. As one of the projects located in Gaziantep, our goal is to create murals on the walls which are covered with bad/offensive words and create a triggering effect towards a positive atmosphere within the society the mural lcoated. We will start creating the second phase for our goal of creating “a street art line” in Gaziantep.